Szanowni Państwo!
Z przyjemnością pragniemy poinformować że w naszej jednostce w Opolu
przy ulicy Ozimskiej 65/2 od września 2023 roku
wykonujemy laseroterapię siatkówki laserem mikropulsacyjnym Iridex Oculight
TxCell. Jest to laser emitujący światło żółte. Zabiegi wykonujemy w ramach kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie. Poniżej znajdą Państwo
wskazania do laseroterapii oraz opis korzyści z niej wynikających.
Z wyrazami szacunku
Zespół Centrum Dobrego Wzroku oraz NZOZu Monika Dalach sp.k.

Nowoczesny laser TxCell Iridex 577 z mikropulsami – delikatniejszy, a przez to
najbezpieczniejszy dla siatkówki i niebolesny dla pacjentów, a także skuteczniejszy w
leczeniu obrzęków plamki niż dotychczas stosowane lasery siatkówkowe. Laser
TxCell z mikropulsami stosowany jest również w terapii jaskry otwartego kąta; zabiegi
również są bezpieczne, niebolesne oraz skuteczne. Wszystkie zabiegi laserowe
można powtarzać.
WSKAZANIA DO LASEROTERAPII SIATKÓWKI:

 • retinopatia i makulopatia cukrzycowa,
 • powikłania zakrzepu żył siatkówki,
 • obrzęk plamki,
 • zmiany zwyrodnieniowe, otwory i przedarcia siatkówki obwodowej,
 • lokalne, ograniczone odwarstwienie siatkówki,
 • stany niedokrwienia i niedotlenienia siatkówki spowodowane zapaleniem,
 • centralna retinopatia surowicza CRS
 • mikropulsowa trabekuloplastyka laserowa

ŻÓŁTY LASER MIKROPULSACYJNY TXCELL IRIDEX 577
Zastosowanie mikropulsów w laseroterapii siatkówki pozwoliło na bezpieczniejszą
terapię obrzęków plamki w cukrzycy, zamknięciach naczyń żylnych siatkówki czy
CRS – szczególnie jej postaci przewlekłej, nawracającej czy z przeciekiem w
centrum plamki.
W przypadku cukrzycowego czy związanego z zamknięciem naczyń żylnych obrzęku
plamki laserowa terapia mikropulsami (MPLT) może zastąpić iniekcje
doszklistkowe anty-VEGF, czasem jest od nich nawet skuteczniejsza lub może być
terapią uzupełniająca, zmniejszającą nawroty a tym samym ilość iniekcji.
Mikropulsy pozwalają na laseroterapię plamki a nawet dołeczka środkowego,
ponieważ nie powodują efektu niebezpiecznego i szkodliwego rozgrzania siatkówki.

Wskutek działania lasera mikropulsowego następuje zmiana metabolizmu komórek
RPE. Dochodzi do produkcji czynników antywazoproliferacyjnych oraz cytokin, które
działają przeciwobrzękowo i przeciwzapalnie.
Nie powodują też uszkodzenia naczyniówki i nie wywołują jatrogennych mroczków.
Na efekt terapii mikropulsami należy poczekać ok. 6 tygodni, na pełny efekt – 3
miesiące.
Współcześnie uważa się, że SMPLT stanowi terapię pierwszego rzutu w leczeniu
CRS.
Energia żółtego światła lasera nie jest pochłaniana przez xantofil – żółty barwnik
plamki, dlatego żółty laser jest bezpieczniejszy dla laserokoagulacji plamki.
Koagulacja obwodu siatkówki żółtym laserem jest niebolesna dla pacjenta, ponieważ
do uzyskania podobnego efektu używamy znacznie mniej energii niż w przypadku
lasera zielonego. Przygotowanie do zabiegu obejmuje poszerzenie źrenicy oraz
znieczulenie za pomocą kropli podanych do oka.
Trabekuloplastykę mikropulsową wprowadzono do terapii jaskry otwartego kąta
w ostatnich latach. Jest to również procedura oszczędzająca tkanki. Działanie lasera
w formie zestawu bardzo krótkich impulsów powoduje stymulację komórek
barwnikowych beleczkowania, a nie ich zniszczenie. MLT można wielokrotnie
powtarzać.

Przygotowanie do zabiegu mikropuslowej trabekuloplastyki obejmuje zwężenie
źrenicy oraz znieczulenie za pomocą kropli podanych do oka.
Przebieg laseroterapii:

 • najczęściej do laseroterapii stosuje się soczewki nagałkowe,
 • czas trwania zabiegu laserowego wynosi około 10min.,
 • najczęściej zabieg jest bezbolesny, niektórzy pacjenci mogą odczuwać delikatne kłucie w oku.

Możliwe powikłania laseroterapii, które występują bardzo rzadko to np:

 • oparzenie rogówki,
 • zmętnienie soczewki,
 • zaburzenia akomodacji,
 • odłączenie lub zapalenie naczyniówki, neowaskularyzacja naczyniówki,
 • wzrost ciśnienia śródgałkowego,
 • obrzęk siatkówki, zwłóknienie podsiatkówkowe,
 • krwotok wewnątrzgałkowy.

Bezpośrednio po zabiegu pacjent może normalnie funkcjonować.
W niektórych przypadkach zalecane jest profilaktyczne stosowanie kropli
przeciwzapalnych.

Podprogowa laseroterapia mikropulsowa (ang. subtreshold micropulse laser
treatment – SMPLT) upowszechniła się w praktyce okulistycznej w ostatnich latach.
Zasadą działania tej formy laseroterapii jest stymulowanie tkanki, a nie jej niszczenie.
Energia lasera dociera do tkanek w postaci ciągu bardzo krótkich impulsów, zwykle
o czasie trwania 100–300 µs. Efektywny czas pracy lasera, określany jako duty
cycle, wynosi zwykle od 5 do 15% czasu trwania ekspozycji. Przykładowo w typowym
dla siatkówkowej SMPLT czasie 0,2 s efektywny czas pracy lasera wynosi 5%, czyli
0,01 s. W pozostałym czasie energia lasera nie jest dostarczana, co umożliwia
wychłodzenie tkanek. Dodatkowo moc lasera dobiera się w trybie podprogowym, nie
pozostawiając żadnych widocznych śladów w siatkówce sensorycznej.
Współcześnie uważa się, że leczenie mikropulsami stanowi terapię pierwszego rzutu
w leczeniu CRS.
Trabekuloplastykę mikropulsową wprowadzono do terapii jaskry otwartego kąta
w ostatnich latach. Jest to również procedura oszczędzająca tkanki. Działanie lasera
w formie zestawu bardzo krótkich impulsów powoduje stymulację komórek
barwnikowych beleczkowania, a nie ich zniszczenie. MLT można wielokrotnie
powtarzać.
Krótka procedura lecznicza koncentruje się na siatce beleczkowej, która odprowadza
płyn z oka przez liczne maleńkie dreny, w rezultacie czego ciśnienie
wewnątrzgałkowe spada, co z pozwala na redukcję dawki przeciwjaskrowych kropli
do oka lub odroczenia potrzeby dodania kolejnego leku lub zwiększeniu jego dawki.
Laseroterapię mikropulsową z uwagi na profil bezpieczeństwa można powtarzać. W
tej sytuacji zabieg może zastępować włączenie kolejnego leku
przeciwjaskrowego lub może być pierwszą metodą leczenia świeżo

Diagnostyka
Przed przystąpieniem do fotokoagulacji siatkówki i siateczki beleczkowania ( drogi
odpływu cieczy wodnistej ) konieczne jest zgłoszenie się na konsultację do lekarza
odpowiadającego za zabieg. Ponadto należy wykonać podstawowe badania
diagnostyczne, w tym badanie tomograficzne siatkówki (OCT) i badanie dna oka.
Dzięki nim specjalista jest w stanie podjąć decyzję o konieczności dalszego leczenia.