U NAS ZAWSZE ZNAJDZIESZ POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH, JAK RÓWNIEŻ W LECZENIU PRZEWLEKŁYCH CHORÓB. NASI SPECJALIŚCI NIGDY NIE ODMÓWIĄ POMOCY.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w ramach kontraktu z NFZ, oraz prywatnie.

Nowoczesna diagnostyka i leczenie jaskry, oraz zwyrodnienia siatkówki związanego z wiekiem (AMD);
prywatnie iniekcje doszklistkowe preparatami AVASTIN, oraz LUCENTIS, lek.med. Katarzyna Stępień;

1. LUCENTIS jest najnowszym lekiem do leczenia wysiękowej postaci AMD (zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem);

2. leczenie zaburzeń widzenia spowodowanych cukrzycowym obrzękiem plamki;

3. leczenie zaburzeń widzenia spowodowanych obrzękiem plamki w wyniku niedrożności naczyń żylnych siatkówki- zakrzepie żyły środkowej siatkówki, lub jej gałęzi.

4. leczenie zaburzeń widzenia spowodowanych neowaskularyzacją podsiatkówkową w przebiegu patologicznej krótkowzroczności;

prywatnie operacje zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem sztucznej soczewki, jednym z najnowocześniejszych aparatów do operacji zaćmy (Infinity firmy Alcon) minimalizującym ryzyko uszkodzenia tkanek oka. Wszczepiamy najlepsze dostępne na rynku soczewki zwijalne ACRYSOF posiadające specjalne filtry, które gwarantują najlepszą ochronę siatkówki przed jej uszkodzeniem spowodowanym promieniowaniem słonecznym. Brak dodatkowych kosztów zwiazanych z wizytą kwalifikacyjną. Gwarantujemy równiez pełną opiekę pooperacyjną;
badania OCT (tomografia oka)  przedniego, oraz tylnego odcinka.
– nasz aparat jako jedyny w Opolu posiada możliwość bezkontaktowej diagnostyki i obrazowania pomiaru grubości rogówki (Pachymetria), oraz ocena i pomiar i obrazowanie kąta przesączania (Gonioskopia), co jest niezwykle istotne w diagnostyce i leczeniu jaskry pierwotnie zamkniętego kąta. Przebieg tej choroby jest podstępny i praktycznie bezobjawowy, poza niecharakterystycznymi bólami głowy, a w przypadku ostrego zamknięcia kąta prowadzi do natychmiastowej i trwałej utraty wzroku.
– badanie tylnego odcinka oka pozwala na diagnostykę i obrazowanie, oraz pomocne jest w leczeniu chorób nerwu wzrokowego takich jak: nadciśnienie oczne, jaskra i neuropatie nerwu wzrokowego;
diagnostykę i obrazowanie chorób plamki takich jak AMD postać sucha i mokra (zwyrodnienie siatkówki związane z wiekiem), CRS (centralna retinopatia surowicza), obecności błony neowaskularnej naczyniówki, błony nasiatkówkowej, trakcji szklistkowo-siatkówkowych, otworu warstwowego w plamce, rozwarstwieniu siatkówki w przebiegu krótkowzroczności i obrzęku plamki w przebiegu takich chorób jak: cukrzycowy obrzęk plamki, obrzęk plamki spowodowany zakrzepem żyły siatkówki, pooperacyjny obrzęk plamki, obrzęk plamki indukowany lekami;
profesjonalna diagnostyka i leczenie innych chorób oczu;
dobór soczewek kontaktowych, torycznych i sferycznych (korekcja astygmatyzmu);
dobór okularów korekcyjnych;
badania profilaktyczne;
badania dla kierowców;
komputerowe badanie wzroku;
pomiar ciśnienia śródgałkowego mattodą aplanacyjną Goldmanna i bezkontaktową (Air Puff) tonometrem Reichert;
przeprowadzenie testu Schirmera;
usuwanie ciał obcych z worka spojówkowego i rogówki oka;
badanie przedniego i tylnego odcinka oka w biomikroskopie.